คำขวัญของอำเภอวังยาง

รังต่อหนองแคน ดินแดนข้าวหอมมะลิ พระราชดำริเขื่อนนาขาม งามล่ำพระพุทธโพธิ์ศรี

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
ตำบลวังยาง  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม
มีสนามกีฬา และสนามเด็กเล่น อยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง


ประกาศ ข่าวสาร การบริการ อยู่ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง


คลิป วีดีโอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง


จุดบริการอินเตอร์เนทตำบล
ตั้งแต่เวลา  8.30 - 16.30 น.  " ฟรี ......??? "


ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
ตำบลวังยาง  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม


ด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง


โถงทางเข้า ที่ทำการอบต.วังยาง


ห้องประชุม อบต.วังยาง
ส่วนการคลัง และ โยธา


พนักงานส่วนตำบลวังยาง ส่วนใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเองดี


อบต.วังยาง เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีพนักงานส่วนตำบล 16 คน
มีพนักงานจ้าง  7 คน  และมีครูพี่เลี้ยง 12 คน 
ปลัด อบต.วังยาง เล่นเปตอง กับพนักงานใน อบต.
มีสนามเปตองให้เล่นด้วย


ตกเย็น พนักงานและลูกจ้าง อบต.วังยาง จะชอบออกกำลังด้วยการเล่นกีฬากัน
สภาพรอบนอกที่ทำการ อบต. วังยางยังต้องปรับปรุงอีกมาก 
รวมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ที่ค่อนข้างจะเก่า


โดยเฉพาะเรื่องถนน ที่ทุกวันนี้ยังเป็นถนนลูกรังอยู่
ตลาดสดวังยาง
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
บรรยากาศช่างอ้างว้างเดียวดาย สิ้นดี


สภาพตลาดสดวังยาง  ที่ร้างการค้าขายในทุกวันนี้ เป็นที่น่าเสียดาย
ถ้ามีการพัฒนาในเรื่องถนน และเพิ่มร้านค้าที่อยู่อาศัยได้ก็จะช่วยฟื้นฟูได้


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ประมวลภาพ " สภาพทั่วไปในอำเภอวังยาง " เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธุื 2554
โรงเรียนบ้านหนองสะโน หมู่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
วัดแสงสว่าง  
บ้านหนองสะโน หมู่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแสงสว่าง บ้านหนองสะโน
ตำบลวังยาง  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม 


ที่ศาลาการเปรียญ  มีการประชุมของกลุ่ม อสม. บ้านหนองสะโน
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองสะโน หมู่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยางนี่คือ ศูนย์กลางอำเภอวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง บ้านวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม


อาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังยาง
ตู้ เอ.ที.เอ็ม ของธนาคารกรุงไทย  อยู่ที่หน้าสถานีอนามัยวังยาง


สถานีอนามัยวังยาง
สถานีอนามัยวังยาง  อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 


ร้านสะดวกซื้อ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ร้านสะดวกซื้้อที่วังยางอีกร้าน


ปัญหาที่เห็นได้ชัดที่อำเภอวังยางก็คือ  ถนนราดยางที่ชำรุด และฝุ่นจากถนนลูกรัง


ตลาดเก่า ( ร้าง )
สามแยกใจกลางอำเภอวังยาง


ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ที่อำเภอวังยาง
สามแยกวังยาง
วัดวังยาง  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม
โรงเรียนปริยัติธรรม
ศาลาการเปรียญวัดวังยาง


สิม วัดวังยาง
ธนาคาร ธกส. สาขาย่อยวังยาง  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม
ที่ว่าการอำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม


บ้านพักข้าราชการอำเภอวังยาง


สถานีตำรวจภูธรวังยาง  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม


บ้านหนองนางด่อน  


บ้านหนองนางด่อน


                                  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม


ทางเข้าโรงเรียนวังยางวิทยาคม
โรงเรียนวังยางวิทยาคม อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม
โรงเรียนวังยางวิทยาคม
ตำบลวังยาง  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม


1 ความคิดเห็น: